top of page

Mijn werkwijze

Elke sessie is uniek, ik stem samen met jou af wat nodig is in een sessie. Ik heb hiervoor verschillende werkwijzen die ik inzet om samen met jou aan jouw hulpvraag te werken.

Ademwerk

De manier waarop je ademt geeft veel informatie over je manier waarop je leeft.
Reichiaans ademen is een methodiek waarbij je wordt uitgenodigd om dieper en voller te ademen. Het gaat om meer ademen dan nodig is. Hierdoor ontstaat een hogere lading in het lichaam waardoor je je meer bewust kan worden van je gevoel. Je krijgt hierdoor meer bewustzijn.

Hierdoor kan er meer vrijheid komen in ons contact, emoties die “in de weg” zitten om volledig en vrij te ademen, worden als vanzelf naar de oppervlakte gebracht. Er is gelegenheid deze te uiten en vrij te maken, waarna de diepe volle adem alsnog kan komen.

Adem staat voor leven. Vol en diep ademen is vol en diep leven. Volgens Wilhelm Reich is een volledige adem bovendien verbonden met een totaal orgasmen. Dit kan volgens Reich alleen worden bereikt als men helemaal vrij is van neurosen, wat het uiteindelijke doel is van de therapie.

Hoe ziet dit er uit in mijn praktijk?

We beginnen rustig met een bodyscan en starten daarna de actieve adem op. 
Tijdens de ademsessie observeer ik je adempatroon. Je ademt zoals je leeft dus dit patroon is bij niemand hetzelfde en vertelt mij veel over jou. Deze observatie gebruik ik gedurende de ademsessie om je zo goed mogelijk te begeleiden. 
Om de zuurstof zo optimaal mogelijk zijn werk te laten doen in je lichaam maak ik ook gebruik van verschillende drukpunten op je lichaam die dit ondersteunen. 
We sluiten de ademsessie af met een ontspanningsmoment.

Na afloop van de ademsessie is er ruimte en tijd om je ervaringen te bespreken en vragen te stellen. 
Soms zal er geadviseerd worden thuis ademoefeningen te doen en krijg je praktische tips en oefeningen mee zodat je deze zelf kunt gaan inzetten en daar de rest van je leven profijt van hebt.

Image by Joshua Earle
Tropical Leaves

Inzichtgevende gesprekstherapie

Inzichtgevende gesprekstherapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag en van onze emoties. We voelen ons soms onzeker of niet lekker zonder te begrijpen waar dat vandaan komt. Vaak heeft dit te maken met onbewuste wensen, gedachte en gevoelens die we van onszelf niet accepteren en die we weghouden, niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen.

Het gevolg is dat er conflicten kunnen ontstaan tussen diegenen die we eigenlijk willen zijn en wat we in werkelijkheid doen. Dit kan leiden tot emotionele en fysieke spanningen.

Hoe ziet dit er uit in mijn praktijk?

Ik vraag je bijvoorbeeld om te delen wat er in je omgaat. Wat ik in deze behandelvorm daarna voornamelijk doe is spiegelen. Dat wil zeggen dat ik aan je teruggeef wat ik bij je zie. Vaak gaat dit over bepaalde emoties, angst of een verdedigende houding waar je je niet bewust van bent. Door dit steeds te spiegelen probeert ik je bewuster te maken van wat er gebeurt en wat jouw aandeel daarin is. Ik help je vervolgens met het verhelderen en interpreteren van datgene wat er gespiegeld wordt.
Door het constante concentreren op jouw zogenoemde ‘binnenwereld’ (dat wil zeggen de gedachten en gevoelens die je zowel bewust als onbewust ervaart) wordt er gewerkt aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en het leggen van verbanden tussen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen. Ik zal je helpen om tijdens de sessies bewust te worden van veranderingen in houding, communicatie en gevoelens, ook tegenover mij.

Systemisch werk

In een opstelling wordt een (familie) systeem ruimtelijk neergezet. Oude patronen, blokkades, onbewuste dynamieken worden inzichtelijk gemaakt. Door herkenning (bewustwording) van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor eventuele vastgezette energie weer kan stromen.

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving of relaties. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet, hoe je het doet en waarom je dit zo doet.

Hoe ziet dit er uit in mijn praktijk?

Ik heb vormen die je neer kan zetten zoals jij jouw systeem ziet, dit komt heel precies. Telkens als je een vormpje erbij plaats, bv broer of zus, kan er iets veranderen in de dynamiek. Het kan zijn dat er vormen toch verplaats moeten worden. Jouw systeem wordt hierdoor verhelderd.

 

Ik vraag je bijvoorbeeld om te delen wat er in je omgaat. Wat ik daarna doe is spiegelen. Dat wil zeggen dat ik aan je teruggeeft wat ik bij je zie. Vaak gaat dit over bepaalde emoties, angst of een verdedigende houding waar je je niet bewust van bent. Door dit steeds te spiegelen probeert ik je bewuster te maken van wat er gebeurt en wat jouw aandeel daarin is. Ik help je vervolgens met het verhelderen en interpreteren van datgene wat er gespiegeld wordt. Ook stel ik verdiepende vragen; waarom een vorm op een bepaalde plek staat ten waarom t.o.v. een ander vorm staat. De vormen kunnen zijn; vader, moeder, zussen, broers, stief broers, stief zussen. Hoe was dat vroeger? Hoe is dat nu? 


Door bewuste aandacht naar je lijf te brengen. Hiermee bedoel ik; je gedachten en gevoelens die je bewust als onbewust kan ervaren. Zo werk je aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en het leggen van verbanden tussen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen. Ik ondersteun je om bewust te worden van veranderingen in je houding, communicatie en gevoelens, ook tegenover mij.

IMG_3354.jpg
Image by Isabell Winter

Mindfulness

Mindfulness betekent achtzaamheid en het verwijst naar bewuste aandacht en een manier van leven die gericht is op acceptatie. Je bent je bewust van je sensaties en je omgeving in het hier en nu. Dat wil zeggen dat je negatieve en positieve ervaringen accepteert zoals ze zijn, zonder ze te willen veranderen.

Mindful leven is iets wat je kunt oefenen. In ons hectische bestaan in de westerse wereld leven we vaak op de automatische piloot, zonder dat we er met onze gedachten bij zijn. Op veel momenten in ons leven zijn we ons er niet echt bewust van wat we aan het doen zijn. In de automatische piloot-modus is de kans groter dat gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens oude denkpatronen in gang zetten die ons niet helpen of tot een verslechtering van de stemming leiden. Door ons meer bewust te worden van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, geven we onszelf de mogelijkheid keuzes te maken. We kunnen er bewust voor kiezen om niet in oude denkpatronen verstrikt te raken.


Je gaat de aandacht naar je lijf en gedachten brengen en het moment ga je vergroten zodat je op een situatie kunt reageren vanuit een keuze in plaats van vanuit een automatisme. Je kunt dit oefenen door je bewust te worden van waar je aandacht zich op richt en het onderwerp van je aandacht weloverwogen keer op keer te veranderen.


Door Mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk meer te leven in het moment en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Je ontwikkeld je zo dat je oordeelvrijer wordt en er komen nieuwe gezonde patronen, waardoor je meer innerlijke kalmte en rust kunt ervaren.

 

Hoe ziet dit eruit in mijn praktijk?

Ik ga je begeleiden tijdens een meditatie in mijn praktijk, ik ondersteun je daarin. Geef je handvatten om te leren mediteren. Mediteren is een moment. Een moment om te checken hoe zit je erbij, je op te laden, te ontladen. Ik nodig je uit om thuis te gaan mediteren. Je kunt zelf een meditatie vorm uitkiezen die in dat moment bij je past. Wat er nodig is om te kunnen mediteren.

Wat kan het gevolg zijn van eerste keren mediteren etc. 

Mediteren kent veel bewezen mooie voorbeelden: verbeterende concentratie,

stress verlagend, depressie klachten verlichten, vergroot medeleven, minder eenzaam, vitaler, meer energie, minder last van angst, beter slapen, compassie, bloeddruk verlagend, verzacht chronische pijn, sterker immuunsysteem.

Mindfulness ontwikkelen is een meer continu proces, het kan een manier van leven worden.

Je gaat een volledig bewustzijn leren ontwikkelen.

Ik begin altijd met een bodyscan waardoor je met aandacht naar je lijf gaat, er komen dan ook gedachte voorbij. Ik ga je leren om ook daaraan aandacht te geven. Wat denk je. Wat doet dat met je? Wat zijn vriendelijkere positieve gedachten. Wat is gezonder? 

We gaan inzichtelijke gesprekken voeren, zo kan er ook veel verhelderd worden welke patronen je hebt. We kunnen ontdekken wat een gezonder nieuw patroon voor je is.

Ik gebruik ook ademwerk om dichter bij je gevoelens te komen.

Bio energetica

Wat is bio-energetica?


De betekenis van bio-energetica is heel eenvoudig: ‘bio’ betekent leven en ‘energetica’ betekent energie.

In het kort draait het dus allemaal om de energie van het leven. Speciale oefeningen en bewegingen in combinatie met gesynchroniseerde ademhaling activeren je energie en verplaatsen het vanuit het hoofd door je hele lichaam.

Bio-energetica is een methode die het lichaam en de energetische processen ervan gebruikt als middel voor persoonlijke groei. Een fundamentele stelling is dat lichaam en geest wat hun functie betreft identiek zijn. Dat wil zeggen dat wat zich mentaal afspeelt wordt weerspiegeld in het lichaam en andersom.

Bio-energetische oefeningen zijn voor vele een openbaring. Je lijf heeft zoveel kennis. We kunnen er emoties als angstfrustratie, apathie, uitputting en verdriet mee ervaren. Het fysieke element van de oefening is bewustzijn vergroten en bewust ademhalen. De uitdaging ligt dus niet alleen in de uitvoering van de oefening, maar ook het betrekken van de ademhaling. En dat kan in het begin best ongemakkelijk voelen. Een oppervlakkige/hoge ademhaling is wat veel voorkomt. Het is een belangrijk mechanisme van zelfbeheersing. Hoe dieper je gaat ademen hoe meer gevoelens, die weggestopt zijn, vaak onbewust weer voelbaar worden. En dus je bewustzijn verruimd. Deze kwaliteiten van “zelfbeheersing” worden als belangrijk gezien als je een ​​“volwassene” wil zijn en met problemen om wil kunnen gaan. Maar deze kwaliteiten kunnen ook verstikkend zijn, zowel figuurlijk als bijna letterlijk. Het houdt je bij je innerlijk gevoelsleven vandaan.

Mogelijk adem je liever oppervlakkig om deze emoties of sensaties te vermijden. Je probeert misschien om op normale voet door te gaan, terwijl je angstfrustratieverdriet of vermoeidheid voelt.

 

Hoe ziet er dit uit in mijn praktijk?


Er zijn veel oefeningen binnen de bio-energetica. Allemaal zijn ze gebaseerd op de overtuiging dat het lichaam uit verschillende segmenten bestaan waar spanning zich in kan opbouwen door verharding, sluiting en verdediging. Deze lagen kunnen afzonderlijk met gerichte oefeningen worden aangepakt om ze weer helemaal te laten ontspannen.

De verschillende segmenten zijn: ogen, keel, nek, borst, middenrif, buik en bekken. Hier kunnen zich de verhardingen voordoen, sommige lichaamsdelen kunnen hard aanvoelen. Bio-energetische oefeningen leren het lichaam te ontspannen, zodat energie weer kan doorstromen en de natuurlijke expressie wordt hersteld.

We beginnen met aandacht brengen aan je lijf, uit je hoofd in je lijf komen.

Dit kan middels een body scan. Het kan nieuw voor je zijn om met volle aandacht je lijf waar te nemen. Je krijgt de ruimte om te voelen hoe het nu met je gaat. Wat voel je in je lijf.

We starten met grondingsoefeningen. Hierna gaan we andere oefeningen doen om energie niveau omhoog te brengen, hier ook weer met bewuste aandacht naar je lijf, wat voel je, wat ervaar je.

Hierna krijg je de ruimte om je te ontladen, door beweging en geluid.

De integratie volgt hierna. Dat wat je hebt ervaren krijgt de mogelijkheid om te landen. Om verwerkt te worden. Je hebt ervaringsgericht gewerkt.

We evalueren wat je tegen bent gekomen, wat je inzicht was.

zonsopkomst
Image by __ drz __

Gestalttherapie:

Wat is gestalttherapie?

Je leert bij gestalttherapie op een vriendelijke en open manier verbinding te maken met jezelf, je relaties en tijdens de sessies met mij als therapeut. Samen gaan we ontdekken hoe jij contact maakt. Je bewust te maken welke patronen jij gebruikt tijdens het maken van contact.

Het kan zijn dat je onvrede in jezelf voelt, bv je voelt je angstig, teleurgesteld, gekwetst, je kan lichamelijke klachten hebben of relatie problemen die steeds wederkeren. Soms is het onduidelijk waar je onvrede vandaan komt. Soms weet je het zelf wel al en dan kan het nog lastig zijn om er veranderingen in aan te brengen.

Als het besef duidelijker wordt wat je nu doet, voelt, wilt en verwacht niet zijn waar je van geniet, dan wordt je je bewust van dat je niets doet met je verlangens, behoefte en dat wat je wel doet mogelijk niet bevredigend is.

Je kunt jezelf afvragen, geniet ik van wat ik wel doe? Wat zou ik anders willen doen? En wat belemmerd mij in een andere keuze.
 

Het is een beeld (gestalt) wat we vormen in onze gedachten van wat we waarnemen en ervaren. Door dat beeld (gestalt) geven we betekenis aan wat we waarnemen zodat we het kunnen gebruiken.

De vorming van een beeld (gestalt) is een manier om je ergens van bewust te worden. Je wordt je bewust van een behoefte doordat je daarvan een plaatje in je gedachten vormt. Je neemt de prikkel waar en geeft er een betekenis aan. Een beeld (gestalt) begint zich bijvoorbeeld te vormen bij een gevoel van ; zin om te bewegen en krijgt meer vorm als je denkt aan een rondje hardlopen. Vervolgens ga je je omkleden en ga je hardlopen, je loopt, krijgt een prettige ervaring en hebt ruimte gegeven aan je zin om te bewegen. Je behoefte is bevredigd en daarmee is de beeld (gestalt) voltooid.

Bij gestalttherapie gebruiken we de term gestalt dus vooral in de betekenis van: een beeld van een behoefte of een verlangen waarvan je je nu bewust bent. We gaan er vanuit dat je je aandacht altijd spontaan richt op iets wat te maken heeft met de behoefte die voor jouw op dit moment het belangrijkste is: een bewegingsdrang, verliefdheid, een behoefte aan scholing, een idee voor een project of misschien wel een gevoel van boosheid, teleurstelling of verdriet. Op het moment dat je van deze prikkel een beeld (gestalt) vormt, krijg je een energiek gevoel van opwinding. Dit levendige en actieve gevoel is in feite een soort energie om iets aan je idee, behoefte of probleem te doen.

Als dit goed verloopt dan heb je er een goed gevoel van gekregen, je sluit een hoofdstuk af en kan met al je aandacht en energie aan de slag met een volgend beeld (gestalt) dat zich aandient. Er zijn echter allerlei (aangeleerde) patronen om dit proces geen doorgang te geven waardoor je met een gevoel van onvrede blijft zitten. We noemen dit een onvoltooide beeld (gestalt). Een sluimerende onvrede blijft aanwezig en beïnvloedt onbewust je manier je gedachten, gevoel en gedrag. Door een onvoltooid beeld (gestalt) ben je in feite steeds bezig met oude frustraties en leef je dus eigenlijk in het verleden. bij gestalttherapie streven we ernaar om deze onvoltooide gestalten op te sporen en alsnog af te maken. Je kunt je volledige aandacht dan weer geven aan je bezigheden in het hier en nu. Daar zit je geluk.

 

Hoe ziet dit eruit in mijn praktijk?

Bio Energetica/Lijfwerk oefeningen, gevoelens van verlangens ontdekken in je lijf, deze uit spreken. Ook de verlangens waarvan je ze eigenlijk vanuit je opvoeding/omgeving mogelijk misschien hebt moeten weg stoppen. Door ze opnieuw oordeelvrij de ruimte te geven. Zo kun je het beeld (gestalt ) af maken. Verlangens bevrijden en nieuwe patronen gaan oefenen.

Inzicht gevende gesprekken. Je krijgt de ruimte om te ontdekken welke beeld (gestalt) er op de voorgrond staat, welke je als eerste aandacht wil geven. Ook gaan we op zoek naar welke beeld (gestalt) er op de achtergrond staat, een verlangen bv wat nog niet zo zichtbaar is maar zich wel ergens zacht laat horen. We gaan leren om niet alleen naar de meer hardere stemmen in jou ook naar de zachtere te leren luisteren. Vaak zijn dit vroeg kinderlijke verlangens die niet eerder gedeeld durfde te worden.

Meditatie kan een manier zijn om te ontdekken wat in je leeft, je lichaam op een andere manier leren kennen, je lijf rust, aandacht en tijd te gunnen. Voor meer verhelderingen, ontspanning en acceptatie.

Verdiepend ademwerk betrek ik eigenlijk tijdens elke behandeling, het brengt ons dichter bij onze gevoelens. Deze krijgen de ruimte. Oude weggestopte emoties kunnen naar boven komen. We kunnen er daardoor makkelijker mee werken. Hierdoor wordt je bevrijdt en daardoor meer levendig.

WhatsApp.svg.png
bottom of page