top of page

Rouw verwerking

Rouw verwerking verloopt vaak in 5 fasen. Deze lopen door elkaar heen, kunnen elkaar ook afwisselen. Het is niet statisch.

Elisabeth Kübler-Ross, een pionier in de rouwverwerking en stervensbegeleiding. Volgens haar bestaat een rouwmodel uit vijf fasen, namelijk:

  1. Ontkenning: gevoel van ongeloof en schok bij overlijden van iemand of het bericht dat iemand is overleden

  2. Woede: na ontkenning zal er dikwijls een periode van woede en jaloezie aantreden. Dit wordt vooral op de omgeving geprojecteerd.

  3. Onderhandeling: in de derde fase zal er vaak een gevoel van machteloosheid ontstaan waarin de rouwende persoon gaat twijfelen aan zichzelf en zijn omgeving. Wat als dit of dit anders was gegaan.

  4. Depressie: naarmate de tijd verstrijkt, kan de fase van onderhandeling en woede overgaan in een sombere neerslachtige fase. Soms praat iemand zichzelf een schuldgevoel aan.

  5. Aanvaarding: na het grote verdriet zal zich een fase voordoen van rust waarin zaken worden aanvaard en een plekje krijgen.

Tijdens het rouwproces kunnen er allerlei emoties in u opkomen, zoals verdriet, boosheid, angst, verwarring, jaloezie of schuld. Sommigen tonen mogelijk geen emoties, maar hebben van binnen te maken met een achtbaan van gevoelens.

Rouw kan zich ook uiten in gedrag. Iemand kan zich bijvoorbeeld helemaal terugtrekken, opstandig zijn, zich volledig op het werk storten. Sommigen huilen niet, anderen juist heel veel.

 

Vrijwel iedereen wordt ooit in het leven geconfronteerd met de dood van een dierbare. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis die een flinke (tijdelijke) impact kan hebben op je leven. Er bestaat echter geen juiste of perfecte manier van rouwen. Voor iedereen is rouwen anders.

Image by lilartsy
Image by Mike Labrum

Behandeling:

Ik luister naar jouw verhaal, dat wat in je leeft. Ik nodig je uit om je gevoelens te onderzoeken. Als dit lastig is voor je ga ik op zoek om openingen te vinden waarbij jij het gevoel hebt dat je op een veilige wijze deze toe kan laten en kan uiten. Dit kan zijn via ademhalingsoefeningen, inzicht gevende gesprekken, oefeningen met je lijf, samen muziek luisteren waar je een speciale connectie mee hebt.

Ik geef je kennis van hoe een rouwproces kan verlopen, en probeer een ruimte te scheppen waarin je al je gevoelens en gedachte kan delen met mij. Delen van wat in je is, zorgt dat de pijn even sterker gevoeld wordt maar wel oplost door expressie te geven aan je gevoelens. Tranen maken je hart weer zacht. De pijn lost beetjes bij beetjes op. Expressie geven aan je gevoelens lost spanning op. Spieren kunnen meer ontspannen. Je krijgt weer meer innerlijke ruimte. Je kunt je weer vaker blij voelen. Alle emoties die bij rouwen gepaard gaan willen echt gevoeld worden. Wegstoppen werkt averechts. Ik geef je compassie en als je dat lastig vindt om dit jezelf te geven gaan we samen kijken wat helpend voor je is om dat sterker te leren maken.

WhatsApp.svg.png
bottom of page